Forside

”A æ u å æ ø i æ fywer.”

Sådan skrev en af de mange besøgende i gæstebogen.Oversat til rigsdansk betyder de mange vokaler:Jeg er ude på øen i fjorden. Mange besøger hvert år Æ’ Fywerhus og havnen påJegindø, en af de uspolerede perler i Danmark, hvor der er højt til loftet og tæt til spisekammeret. Jegindø er forbundet med dæmning til Tambohuse og Thyholm.

Set og sket

Ny skulptur ved Æ Fywerhus
“Fjordfiskeren”
Læs mere…

Bestyrelsesmedlem blev Årets Skovtrold
Læs mere…

Generalforsamling
Læs mere…

Nyt Bådhus 2012
Læs mere…

Æ’Fywerhus Fiskerimuseum på Jegindø.
Læs mere…

 

Jegindø Fonden

Lokal forankring

Jegindø Fonden blev stiftet i 1989 på initiativ af direktør for Ålborg Kongres og Kulturcenter og konsul, Ernst Trillingsgaard. Han er født op opvokset på Jegindø, og det fortæller han blandt andet om i bogen: Høj cigarføring.Husene vest for havneområdet blev overtaget af Jegindø Fonden til bevarelse af gamle redskabshuse på Jegindø.

I 1990 åbnede udstillingen om fjordfiskeriet, hvilket blev markeret på bedste vis med musik og spisning, hvortil en masser gæster og verdenspressen i Danmark var med.

Donationer sikrer husene
Driften af Æ’ Fywerhus er afhængig af økonomiske tilskud fra private og erhvervsliv. Generalforsamlingen – eller årsmødet som det kaldes på Jegindø – afholdes hvert år inden 10. marts. Her foreligger bestyrelsen sin beretning og årsregnskabet, der er udarbejdet af revisor Kjeld Graversgaard, der også bor på Jegindø.

Ethvert bidrag modtages med taknemmelighed og kan indsættes på Jegindø Fondens konto i Sparekassen Thy, 7790 Hvidbjerg – konto nr. 9112 112 320 2003. Eller i indsamlingsbøssen i Æ’Fywerhus.

Bestyrelsen i Jegindø Fonden
Anders Jensen, formand, Jegindø
Ernst Trillingsgaard, næstformand, Ålborg
Birgith Bach Riis, kasserer, Sparekassen Thy, Hvidbjerg
Ole Olsen, bådebygger, Bremdal
Jens Sund, fisker, Jegindø

Hvor kommer pengene fra?
Jegindø Fonden får donationer fra private og erhvervslivet. Struer Kommune har siden kommune-sammenlægningen fordoblet kommunens tilskud. Sparekassen Thy på Thyholm er også en af de faste samarbejdspartnere, såvel økonomisk som på markedsføringssiden.    

   

Historien

 Historien

Den århundrede gamle fiskeritradition, som har kendetegnet Jegindø gennem årene er ved at uddød og afløses af den nye udvikling.
Redskabshuse, fjordhusene eller bødehuse og effekterne som høre til vil i fremtiden være de eneste elementer i Limfjordslandskabet, der kan minde os alle om et markant stykke kulturhistorie.
De kom ind fra Vest

Noer, Vrist, Kyndi og Sund er blot nogle af de Harboøre navne, som er blevet synonym med Jegindø. Det skyldes at mange i det forrige århundrede indvandrede fra Vestkysten til æ’ø’u’i’æ’fywer.På det stemningsfulde fiskerimuseum kan man opleve fjordens fortid. Æ’ Fywerhus er bygget i 1911. Det var bøde- og redskabsskur for fisker Iver Holm fra Jegindø, da han som så mange andre begyndte at fiske med bundgarn.

Trillingsgaard slægten udvandrede også fra Harboøre til Jegindø, hvor Clemmen Trillingsgaard, far til Ernst, var statsautoriseret auktionsmester. Han drev Jegindø Fiskeauktion, indtil han gik på pension.

Jegindø Fonden til bevarelse af de gamle redskabshuse blev stiftet i 1989 og museumsudstillingen åbnede i 1990. I 2004 blev æ Bøe ’hus indviet. Det blev også markeret som det hør og bør, når man bor på Thyholm.

 

Smag på Limfjorden

De lever af fjorden

Der var rigeligt af ål, skrubber, rødspætter, sild, muslinger og østers!Æ’ Fywerhus og æ’ bøehus rummer i dag spædende udstillinger om det gamle fiskeri, redskaber og beretninger om det til tider barske erhverv, som fjordfisker. De fleste familier på Jegindø har haft og har deres udkomme fra fiskeriet i Limfjorden.

Gennem generationer var Jegindø også, især kendt for fiskeriet af ål. I dag er bestanden aftaget. Men der fanges stadig ål i sommerruser, og der er stadig ål på menukortet på den Kgl. Privilegeret Kro, Tambohus Kro, som man kommer til inden dæmningen til Jegindø.

I dag er det fangster af muslinger og østers fra Limfjorden, der er blandt de bedste kvaliteter overhovedet, der eksporteres til blandt andet det franske marked.

Muslingesæsonen er fra marts til juni. Efterårssæsonen starter i oktober og varer til jul. Samme fangstperioder gælder også for fangst af østers.

Jegindø Havn er i dag hjemsted for 7 fartøjer med muslingeskrabere og et fartøj, der bruger line. Erhvervs- og fritidsfiskere, deler den idylliske havn med de mange lystsejlere, som hver år gæster Jegindø, og nyder opholdet her.